Grant for 2015

Amount
$988,370
Term
40 months
Program
Minneapolis, MN—Ron McKinley Philanthropy Fellows Program (Seven Fellows for 2016 through 2018)